Panocentrum
Kościół św. Józefa Robotnika

ul. Dąbrowy 23, 44-361 Syrynia

Mapa pokazuje starą lokalizację kościoła. Ze względu na budowę zbiornika retencyjnego został on przeniesiony. Aktualny adres podany jest pod zdjęciem. Panorama pochodzi ze starej lokalizacji.